• +420 296 578 120
  • info@itil-skoleni.cz

Obchodní podmínky

Ceny

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Devoteam si vyhrazuje právo na změnu cen, registračních podmínek, změnu v organizaci kurzů z katalogu nebo zrušení kurzu bez předchozího uvedení důvodu.

Fakturace a platby

Při potvrzení kurzu Vám bude ještě před jeho zahájením zaslána faktura splatná po obdržení.

Zrušení kurzu nebo jeho odložení

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem kurzu. Obdržíme-li storno v období 6 - 10 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 50 % z jeho ceny. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete vyslat náhradníka. Při neúčasti kurzovné nevracíme, ale nabízíme náhradní termín, případně výběr jiného kurzu. Při neomluvené neúčasti kurzovné nevracíme.

Zrušení nebo odložení kurzu ze strany Devoteamu

Devoteam si vyhrazuje právo odložit či zrušit konání kurzu v případě, že se na kurz nepřihlásí dostatečné množství účastníků či z důvodů zásahu vyšší moci. Devoteam se bude snažit upozornit na tuto skutečnost všechny přihlášené účastníky nejméně 5 pracovních dnů před začátkem kurzu (kromě případů zásahu vyšší moci). V případě odložení kurzu budou všichni přihlášení účastníci automaticky registrování na stejný kurz v nejbližším možném termínu.